NEWS & PROMOTIONS

最新消息及推廣

我們想你所「賞」 ,緊貼FOTOMAX,專屬優惠給你源源不絕的靈感回憶

 • 更多服務

更多服務

更多服務

 • 心思心意郵票
 • 印章
 • 迷你姓名及洗水布貼紙
 • 裁放
 • 金屬証書
 • 新登場

Bella's Design Gallery

Our Latest Collection is now available.

 • 証件相

見工影靚相,準備上職場!

又就嚟係畢業嘅季節,見工填CV就當然唔少得一張高質素嘅見工相啦!快圖美全新推出嘅專業見工面試相服務,只需$120就可以有16張相連一個影像檔案,仲送埋美肌服務添!咁專業,心儀嘅公司一定對你印象更深刻,分都加多啲添啦!仲等?仲唔快啲嚟快圖美見工影靚相,做好準備上職場啦!

立即撳上面張圖睇埋條片了解更多!

優惠條款及細則:

 • 追加優惠於每張收據只能使用一次,必須同時與証件相服務以同一單據結帳和使用。
 • 追加優惠只適用於惠顧証件相服務之客人本人身上。
 • 服務並不適用於手抱嬰兒。
 • 此優惠優惠期有限,不可與其他優惠同時使用及不設退款。
 • 以上圖片只供參考,優惠期有限,優惠條款及詳情請向店員查詢。
 • 如有任何爭議,快圖美保留最終決定權。

店內見工相短片

見工相拍攝店鋪名單